Noclegi Poronin - Skalne Podhale

Rezerwacja


 • Warunkiem rezerwacji pobytu jest wpłata zadatku w terminie uzgodnionym z właścicielem obiektu.

 

 • Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie, powoduje anulowanie rezerwacji.

 

 • Zadatek nie podlega zwrotowi.

 

 • Resztę należności należy uregulować w dniu przyjazdu.

 

 • Prosimy o dokładne przemyślenie terminu rezerwacji, gdyż należność za pobyt pobierana jest za doby zarezerwowane telefonicznie lub mailowo.

 

*** Dokonanie wpłaty zadatku oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.


Regulamin:

 

 1. Właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione na terenie posesji, dlatego prosimy, aby opuszczając pokój pamiętać o zamknięciu go na klucz. W przypadku zagubienia klucza do pokoju, bądź wejściowego bryloczka Gość uiszcza dodatkową opłatę w wysokości 50 zł.

 

 1. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie posesji do godziny 22:00.

 

 1. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 06:00.

 

 1. Parking niestrzeżony na terenie posesji jest bezpłatny i przeznaczony tylko dla naszych Gości. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na parkingu samochody ani znajdujące się w nich rzeczy.

 

 1. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza wyznaczonym do tego miejscem oraz używania otwartego ognia.

 

 1. Dzieci do lat 3 pobyt GRATIS przy dwóch osobach pełnopłatnych. Dla dzieci w wieku od lat 3 do 10 przewidziane są zniżki. W obu przypadkach należy udokumentować wiek dziecka.

 

 

 1. Zwierzęta mogą przebywać na terenie posesji tylko za uprzednią zgodą gospodarzy obiektu. Zwierzęta mogą być wyprowadzane tylko na smyczy a za szkody przez nie spowodowane odpowiada materialnie ich właściciel.

 

 

 1. Goście proszeni są o zachowanie porządku na terenie całej posesji jak również odpowiadają materialnie za wszelkie szkody i zniszczenia powstałe z ich winy lub winy ich podopiecznych.

 

 

 1. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz odtwarzania cudzych utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90. poz. 631 – tekst jednolity z późn. zm.). W szczególności zakazane jest odtwarzanie utworów mogące naruszać czyjekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub też jakiekolwiek inne działania, które mogłyby powodować po stronie właściciela obiektu obowiązek uiszczania opłat licencyjnych z tytułu korzystania z cudzych utworów.

   

 

 1. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz odtwarzania programów telewizyjnych i radiowych oraz korzystania z radioodbiorników oraz telewizorów. Wszelkie radioodbiorniki lub telewizory znajdujące się na terenie obiektu stanowią prywatną własność osób na stałe zamieszkujących w obiekcie, nie wchodzą one w skład oferty wynajmu pokoi i miejsc noclegowych a korzystanie z nich przez gości jest bezwzględnie zabronione.

   

 

 1. W części pokoi znajdują się monitory, które wolno wykorzystywać (poprzez ich podpięcie) wyłącznie w celu zwiększenia komfortu pracy na prywatnym sprzęcie komputerowym należącym do gości. Korzystanie z monitorów musi odbywać się w taki sposób, aby nie naruszać zakazu określonego w pkt 10 Regulaminu.